Wednesday, January 7, 2015

Getting Started


Photo location: Newly build tower at the top of Srinagar Hill

Hello all! मानिसको जीवन अनौठो छ ! कहिले कस्तो कहिले कस्तो ! जीवनका अझै रमाइला अनुभूतिहरू !!